Betingelser

Betingelser for rejser med Young Adventurers

Nærværende betingelser er gældende pr. 9/3-2015, og er bestemt til at regulere aftaleforholdet, der ved aftaleindgåelse foreligger mellem den rejsende (herefter "kunden", "kunder") og Young Adventurers (CVR: 34854997).


§ 1 - Kundens forpligtelser

Stk. 1 - Kunden skal oplyse Young Adventurers om sit fulde navn, fødselsdato, adresse, eget mobiltelefonnummer (samt forældres/værges), e-mail og fotokopi af pasfoto. Passet skal have mindst 6 måneders gyldighed ved rejsens slutdato.

Stk. 2 - Kunden skal dokumentere at have modtaget de nødvendige vaccinationer og evt. krævet indrejse- og opholdsvisum. Det bør bemærkes, at Young Adventurers ved kundens aftaleindgåelse, sender et dokument til underskrift til bekræftelse af dette.

Stk. 3 - Kunden skal kunne dokumentere en gyldig rejseforsikring.

Stk. 4 - Kunden kan, via www.pakkerejser.dk, ved indtastning af rejse nr. (brugernavn) og efternavn (password), verifciere, at rejsen er dækket af rejsegarantifonden.


§ 2 - Rejseforsikring og flybillet
Young Adventurers fremsender ved aftaleindgåelse et dokument til underskrift., der vedrører kundens valg eller fravalg af nedenstående to tilbud.

Stk. 1 - Young Adventurers har ingen relation til kundens rejseforsikring, udover hvad fremgår af § 1 stk. 3, men Young Adventurers tilbyder at tegne en Gouda rejseforsikring på kundens vegne.
Ved kundens accept af dette tilbud, da tegner Young Adventurers en rejseforsikring for kunden med Gouda Rejseforsikring uden administrationsgebyr herfor. Young Adventurers gør kunden opmærksom på følgende punkter hos Gouda: www.gouda.dk/page96.aspx.

Stk. 2 - Young Adventurers har ingen relation til kundens flybillet, men en flybillet kan tilkøbes gennem Young Adventurers. Flybilletter købt gennem Young Adventurers er på forhånd forudbestilt, hvorfor rejseprogrammets start tager udgangspunkt i det ankomsttidspunkt der er gældende for disse. Young Adventurers foretager reservation af flybilletter med henblik på, at de rejsende kommer, i det omfang det er muligt, til at sidde sammen. Young Adventurers hæfter alene for flybilletter arrangeret af Young Adventurers, med henvisning til § 5 - Afbestilling.
Ved kundens fravalg af ovenstående tilbud, og dermed køb af flybillet udenom Young Adventurers, dvs. ved eget transport-arrangement, da opkræver Young Adventurers et gebyr på 650 DKK. Gebyret dækker bl.a. administration og den eller de gener det måtte påføre det ellers fastlagte rejseprogram i forhold til både rejseankomst og hjemrejse. Young Adventurers hæfter ikke for flybilletter købt udenom Young Adventurers.


§ 3 - Produkt

Stk. 1 - Young Adventurers' direktion og guider efterstræber, at det produkt som kunden oplever, stemmer overens med beskrivelsen af produktet af hvad fremgår af hjemmeside, flyer, plakat, fremsendt materiale o.l.. Young Adventurers sætter stor lid til dets guider, hvorfor der kan ske småændringer hvad angår produktet, i det omfang som guiderne finder det hensigtsmæssigt. Disse småændringer kan fx udforme sig i måden hvorpå guiden får kunderne fra pkt. A til pkt. B er en anden end den der står skrevet i produktets beskrivelse. Småændringerne forventes ikke at genere det essentielle i produktet.

Stk. 2 - Det vil fremgå af hjemmesiden hvis, der i forhold til det enkelte produkt er et minimumskrav af deltagere, for at rejsen gennemføres. Hvis tilfældet er, at der ikke opnås et minimum deltagerantal, inden 30 dage før afrejse, da vil Young Adventurers meddele dette til de kunder det måtte vedrøre. Kunden vil i dette tilfælde være i sin ret til at få refunderet den totale pris. Young Adventurers kan ikke stilles til ansvar for de gener det måtte påføre kunden, at rejsen ikke vil blive gennemført som konsekvens af, at minimumskravet af deltagerantal ikke er opnået.

Stk. 2 - Produktets totale pris vil, i tilfælde af naturkatastrofer ved rejsedestination, begivenheder af krigslignende karakter eller anden force majeure, blive refunderet, men senest 2 uger før afrejse. Refusion er betinget af om udenrigsministeret fraråder rejser til rejsedestinationen, og ligeledes, at disse er opstået efter rejsens bestilling.


§ 4 - Depositum, priser og betaling

Stk. 1 - Depositum er på 3.000 DKK og skal overføres til Young Adventurers konto hos Spar Nord A/S (reg. nr. 9008 konto nr. 4582803035), frist fremgår af stk. 3. Husk at angive dit faktura nr. ved bankoverførsel. Når overførslen af depositummet er registreret, fremsender Young Adventurers et informationskompendium.

Stk. 2 - Priserne angives i DKK. Priserne relateret til produktet, jf. § 3, er ekskl. et administrationsgebyr på 400 DKK og er ekskl. rejseforsikring og flybillet, se § 2, stk. 1-2.

Stk. 3 - Priserne af de der fremgår af ethvert materiale, hvad end det er på hjemmeside, flyer, plakat eller lign., kan i tilfælde af evt. kursstigninger i dollaren, ligeledes stige.

Stk. 3.1 - Normalprisen for rejseprogrammet til Ecuador, Peru og Amazonas er på 31.900 DKK, hvilket er baseret på en USD kurs på 6,0. Produktets pris vil i tilfælde af kursstigninger stige ligeledes (med afrunding til nærmeste to decimaler). Produktets pris vil i tilfælde af kursfald ikke kunne medføre fald i produktets pris til lavere end 31.900 DKK.

Stk. 3.2 - Normalprisen for rejseprogrammet til Galapagos-øerne er på 29.900 DKK, hvilket er baseret på en USD kurs på 6,0. Produktets pris vil i tilfælde af kursstigninger stige ligeledes (med afrunding til nærmeste to decimaler). Produktets pris vil i tilfælde af kursfald ikke kunne medføre fald i produktets pris til lavere end 29.900 DKK.

Eksempel på § 4, stk. 3.1 og stk. 3.2, med udgangspunkt i stk. 3.1.. Produktets pris er 31.900 DKK (USD kurs 6,0). Dollar kursen er på udstedelsesdatoen af faktura nr. to på 6,25, hvilket er en stigning på (6,25/6,0 = 1,04 = 4%). Produktets nypris på fakturaen vil derfor være 31.900 DKK * (1 + (4%/100)) = 33.176 DKK. Dette svarer til en stigning på 1.276 DKK.

Stk. 4 - Der følger ved aftaleindgåelse to fakturaer:Den første faktura angår depositum og administrationsgebyr, denne fremsendes ved enten skriftlig eller mundtlig aftaleindgåelsen, og skal betales indenfor netto 3 dage fra udstedelsesdato.

Den anden faktura indeholdende de(n) valgte rejse(r), minus depositum, fremsendes 104 dage før afrejsedagen og skal betales indenfor netto 14 dage fra udstedelsesdato.


§ 5 - Afbestilling

Stk. 1 - Ved evt. afbestilling med mere end 104 dage og mere end 90 dage før afrejsedagen, da refunderes den totale pris (inkl. evt. flybillet) samt 1.000 DKK af det indbetalte depositum. Herefter refunderes hverken depositum eller evt. flybillet.

Stk. 2 - Ved evt. afbestilling med mindre end 90 dage og mere end 60 dage før afrejsedagen, da refunderes kun halvdelen af den totale pris.

Stk. 3 - Ved evt. afbestilling med mindre end 60 dage før afrejsedagen, da er det ikke længere muligt at få noget refunderet. Refusion kan kun ske i særtilfælde fx længerevarende sygdom, og med dokumentation fra egen læge.


§ 6 - Eventuelle mangler

Stk. 1 - Skulle kunden, før afrejse, opleve mangler, skal kunden straks påberåbe denne til Young Adventurers. Den påberåbte mangel skal kunne dokumenteres af kunden.

Stk. 2 - Skulle kunden, på selve rejsen, opleve mangler, af anden karakter end de der måtte gå under småændringer jf. § 3 stk. 1, skal kunden straks påberåbe denne enten direkte til Young Adventurers eller Young Adventurers' stedværende samarbejdspartner. Den påberåbte mangel skal kunne dokumenteres af kunden.

Stk. 3 - Skulle den påberåbte mangel jf. § 6 stk. 1-2 have påvirket kundens rejse negativt i meget høj grad, og der i særdeleshed er tale om særlige forhold, da kan Young Adventurers vælge, hvis det vurderes, at Young Adventurers kan drages ansvarlig, vælge en kompensation herfor.